Металообработване, заваряване, наваряване, напластяване, инженеринг, консултации, конструктивно - технологични разработки

 

::

Основна Страница

::

Съдържание

::

За Нас

  English

 

:: Новини

:: Производство

:: Услуги

:: Оборудване

:: Адрес


:: Новата Сграда

 

 

 

 

:: Фирмата 

:: Предлагаме Фирма "КОЛОРИТА-51" ООД, е структурирана, с приоритетна насоченост към производствена и ремонтна дейност, със застъпени методи на студена и топла обработка на металите, с възможности за затворен цикъл, от анализ и проектиране до внедряване на нови технологии, оборудване или изделия.

Фирмата е с десет годишно присъствие на пазара при поддържане на високо качество и атрактивни цени на продуктите и услугите.

Гаранция за изключителното качество са многото доволни клиенти от цялата страна.

Фирмата търси сериозен чуждестранен партньор за съвместна дейност...
                        натиснете тук

За повече информация пишете на: 
    info@colorita51.biz

За контакти: обърнете се към нашият външно-търговски представител:
      Иван Младенов
       тел.:  +359 2 8289528
       факс:  +359 2 9290053 
       мобилен:  +359 889 240240
       e-mail: bittis@abv.bg

 

Производство на неограничено широк спектър от изделия, без ограничения по отношение: сложност на конфигурацията, точност и повторяемост на размерите, клас на грапавост на повърхнините и др. Специфични изисквания, марка на материалите и изискуема спесифична термообработка не представляват проблем.

Производство на средно големи серии (50 000 - 100 000 бр.), от цветни и черни метали, с възможност и за смесени заваръчни, ковашки и лети конструкции.

Производство на инструментална екипировка: шприц форми, леярски модели, матрици и др.

Производство на технологично оборудване, както и средства за автоматизация.

 

Основна Страница | Новини | Производство | Услуги | Оборудване | Адрес